Znanstvene raziskave:
Aktivni Q-Linki:
Clear
Nimbus
20% popusti na vse Q-link izdelke za udeležence Velosimed delavnic ali terapij
info@most-si.com
Click to Verify
Znanstvene raziskave in teorija


SRT3!                   Nakupovalni pogoji

Nove raziskave za Q-link Nimbus in Clear: Merjenje stresa ob izpostavljenosti elektromagnetnim stresorjem (računalnik, konzola za videoigrice in mobilni telefon) z in brez Q-link Nimbusa ali Cleara. Raziskave kažejo na pomembno zmanjšanje pokazateljev stresa v telesu ob prisotnosti Q-Link Nimbusa in Q-Link Cleara.

Raziskave o pozitivnem vplivu Q-Linka na športne dosežke: Neodvisno podjetej MedSource LLC je razvilo protokol za oceno funkcionalnosti v ciljni skupini srednješolskih atletov. V tem protokolu so spremljali spremembe celotno telesne moči in kognitivne fleksibilnosti atletov. Protokol je zajel oba spola in je bil zasnovan na enojno slepi 50% placeba osnovi. Trajal je 5 dni. Rezultati kažejo na pozitivno direktno korelacijo med tistimi, ki so nosili delujoči Q-Link in tistimi, ki so največ napredovali v fizični moči in kognitivni fleksibilnosti med tem testom.

Zaključki protokola so bili naslednji: Rezultati izvedenega protokola so pokazali pozitivno spremembo fizične moči in kognitivne fleksibilnosti pri vseh, ki so nosili delujoči Q-Link. Celotna fizična moč se je v 5 dneh povečala za 6,05% pri moških in 5,72 % pri ženskah. Pri atletih, ki so nosili placebo (nedelujoči Q-Link) se je fizična moč povečala le za 1.04 % pri moških in 0.35 % pri ženskah – prav tako v 5 dnevih. Razlika v povečanju moči med tistimi, ki so nosili delujoče Q-Linke in tistimi, ki so nosili nedelujoče je torej statistično sagnifikantna: pri moških in ženskah Q-Link nosilcev je povečanje fizične moči kar petkrat večje kot pri tistih, ki so nosili placebo.

Tudi kognitivne sposobnosti: pozornost in odzivni čas so se povečale pri vseh, ki so nosili Q-Link, največ prav pri atletinjah. V kontrolni skupini ni bilo sagnifikantnih izboljšanj kognitivnih sposobnosti.

Raziskava je torej pokazala, da se je med izvajanjem protokola povečala tako fizična moč kot kognitivna sposobnost atletov, ki so nosili delujoče Q-Linke in to občutno bolj kot pri tistih, ki so nosili nedelujoče Q-Linke.

Nova modalnost za povečanje moči, energije in kognitivne prožnosti pri golfu in športu na splošno
povzetek še prevajamo, na tej povezavi si lahko ogledate originalni članek

Učinek Spodbujevalne Resonančne TehnologijeTM ( SRTTM) na rezultate treninga pri apneistih[Jan. 2008]
Raziskava je zajela visoko trenirane in začetniške apneiste, polovica izmed vsake skupine je v 8-tedenskem obdobju nosila Q-Link (poskusni skupini), druga polovica pa ne (kontrolni skupini). Pred in po obdobju smo izmerili preplavano razdaljo pod vodo brez plavuti, čas plavanja, srčni utrip v mirovanju in med aktivnostjo.
Primerjava začetnih rezultatov z rezultati, doseženimi po 8 tednih treningov, je pokazala večje pozitivne spremembe pri apneistih, ki so nosili Q-Link. Visoko trenirani apneisti obeh podskupin (kontrolne in poskusne) so v povprečju izboljšali preplavano razdaljo, vendar je skupina s Q-Linkom sočasno tudi povečala čas aktivnosti pod vodo, v kontrolni skupini pa se je ta čas zmanjšal. Poleg tega se je prirastek razdalje pri atletih, ki so nosili Q-Link v povprečju povečal kar za četrtino več, kot pi atletih, ki Q-Linka niso nosili.
Ti rezultati so verjetno povezani z večjim znižanjem pulza v poskusni skupini, predvsem v času aktivnosti.

še večje razlike so se pojavile pri začetnikih, kjer so v skupini s Q-linki dosegli večje preplavane razdalje, daljši čas pod vodo, in bolj zaznavno znižanje srčnega utripa, tako v mirovanju, kot v času aktivnosti.

Učinek Spodbujevalne Resonančne TehnologijeTM ( SRTTM) na šest različnih tipov vode [Jun. 2006]
Vpliv SRT na kakovost vode je opravila Prof. Dr. Beverly Rubik. Merila je pH in ORP na šestih različnih virih vode z in brez obdelave s SRTTM. Rezultati kažejo konsistentne spremembe kvalitete vode po uporabi SRTTM, ki se kažejo v povečanju fotonske emisije, spremembi pH vrednosti in izboljšanih antioksidativnih lastnostih.

SRT(TM) in učinek EMP na človeške možganske celice [Sept. 2002]
tudija, v kateri je sodelovalo 24 zdravih odraslih oseb, je pokazala, da mobilni telefoni povzročajo anomalije možganskih valov. Nadalje je v tej študiji pokazano, da Q-Link zmanjšuje vpliv aktivnih mobilnih telefonov na valovne vzorce v možganih. tudijo je nadzoroval Dr. Rodney Croft v sodelovanju z Oddelkom za kognitivno nevrologijo na Imperial College Medical School, London in z oddelkom za psihologijo na Coventry University v Angliji.

Učinek Q-Link obeska na kri in biološki teren [Apr. 2001]
Dve različni študiji, ki ju je opravil Dr. Robert Young močno nakazujeta, da Q-Link povečuje odpornost na stres in da se kvaliteta krvi vidno izboljša. Zaključki te izredne, neodvisne študije, ki je bila omenjena celo na ITV London Tonight, podpira izkušnje uporabnikov Q-Linka, ki nenehno poročajo o povečanih zmožnostih, da se soočijo s fizičnim, psihičnim ali čustvenim stresom.

Učinek Q-Link obeska na spremembe v prevodnosti kože glede na zunanji stres [Mar. 2000]
Klinična študija, ki jo je opravila Dr. Tykeeta Reye, ND, DscF v Denverju, Colorado in jo je preveril Prof. Dr. Kundi na Dunajski univerzi. V tej študiji je Dr. Tykeeta Reye, na osemnajstih prostovoljcih merila električno napetost štiridesetih akupunkturnih točk, pred in po izpostavljanju preiskovancev elektromagnetnemu polju sušilnikov za lase. Po izpostavitvi temu stresorju je odpornost preiskovancev na stres padla tipično za 64 % (merjeno s prevodnostjo in napetostjo na akupunkturnih točkah). Po tem, ko so preiskovanci nosili Q-Link samo 2 minuti, pa je odpornost na stres narasla tipično za 292 % (odpornost je bila torej celo večja kot pred izpostavitvijo preiskovancev elektromagnetnemu polju).

Analiza prevodnosti kože [Apr. 2001] Profesor Dr. Michael Kundi iz dunajske univerze je opravil neodvisno in temeljito analizo kliničnih študij Dr Reyeve, ki so potrdile njene ugotovitve.

Učinek Q-Link obeska na odziv človeškega EEG ( Elktroencefalogram) [Apr. 2000]
Dvojno slepa študija, ki sta jo na Stndfordski univerzi izvedla Dr. Norman Shealy MD in Prof. Dr. William Tiller je pokazala, da Q-Link pomaga zmanjšati moteče učinke zunanjih elektromagnetnih polj na električno aktivnost v možganih ( vzorci EEG ). V tej študiji sta pokazala, da Q-Link stabilizira EEG odzive posameznika, ki je ispostavljen zunanjim elektromagnetnim motnjam.

Učinek Q-Link Zaveznika na odziv človeškega EEG [ Kopija članka še ni na voljo.]
Na Kraljevem kolidu, London in na Univerzi Wollongongv Avstraliji poteka študija, ki naj bi pokazala dobrodejen vpliv Q-Link Zaveznika na moteče učinke zunanjih elektromagnetnih polj.

Učinek Q-Link ClearWave na stopnjo nemira v osnovnošolskih razredih [Jun. 2001]
Dvojno slepo študijo je izvedel Dr. David Eichler. V njej je pokazal, da Q-Link ClearWave pri šolarjih (starosti 11 do 13 let) zmanjša občutek nemira, medtem ko so v šoli. V študijo je bil zajeto šolsko okrožje v severovzhodnem Kansasu, ZDA.

Učinek Q-Link obeska na mišično šobkost in druge konične simptome, ki nastanejo zaradi izpostavitvi zunenjemu elektromagnetnemu polju [Maj 1998]
V dvojno slepi klinični študiji študiji, ki jo je vodil Dr. Eric Periotti, se mišična šibkost, ki nastane kot posledica izpostavljanju elektromagnetnim (EM) motnjam, v preiskovancih, ki nosijo Q-Link sploh ponovno ne pojavi, kljub EM motnjam. Dr. Pierotti predpostavlja, da Q-Link obesek pospeši proces zdravljenja, kar se je pokazalo v zmanjšanju kroničnih in dolgotrajnih simptomov pri pacientih.

Učinek Q-Link obeska na vzorce mišično šobkost v telesu.[Aug. 1997]
V klinični študiji, ki jo je vodil Dr. Robert Blaich, je bilo pokazano, da Q-Link drastično zmanjša neravnovesna stanja akopunkturnih točk in prepreči ponoven nastanek sindroma mišične šibkosti. V študiji je pokazano, da pri izpostavitvi pacientov EM motnjam, mišična šibkost ne pojavi pri 95 %. pacientov, ki nosijo Q-Link. Dr. Blaich je ugotovil, da Q-Link pospešuje proces zdravljenja, kar podpirajo opažanja o velikem izboljšanju kroničnih simptomov.

> Izjave uporabnikov

TV oddaje o Q-Linku in članki v poljudnih revijah
raziskave Roberta Younga objavljene na London Today


'Clarusovi izdelki (Q-Link je eden izmed njih) zmanjšujejo skoraj vse življenske tegobe: od utrujenosti zaradi dolgih letalskih poletov, ... do kronične utrujenosti...'

Prof. Dr. Peter Clecak, Kalifornijska univerza Irvine


Q-Link in genski zapis: vsporedne raziskave, ki podpirajo raziskave o SRT

Naše znanje o delovanju našega telesa nenehno raste in se spreminja. Dandanes znanstveniki, še posebej kvantni fiziki spreminjajo vedenje in zavest o genskem zapisu. Ruski raziskovalci, ki jih vodi Dr. Peter Gariaev, predpostavljajo, da DNK ni samo nosilec genskega zapisa, temveč se obnaša kot kvantnomehanski biovalovni računalnik.

Kot veste so znanstveniki pred kratkinm razkrili celotni človeški genom. Genom pokriva le 2 % celotne DNK Preostalih 98 % DNK so do sedaj znanstveniki poimenovali kar kot “psevdogene”, “odpadna” DNK, neuporabni ostanki evolucije... Je narava res tako neučinkovita? Poglejte okoli sebe: res 98 % stvaritev na zemlji ne služi ničemur?!

Teorija (t. i. “valovna genetika”), Dr. Gariaeva pa je pokazala, da ostalih 98 % DNK služi kot superkoda, ki deluje na valovnem nivoju. Na tem nivoju organizmu daje napotke o delovanju organizma.

Raziskave Dr. Gariaeva, ki jih podpirajo tudi raziskave Clarus Transphase Scientific, Inc., predpostavljajo, da je DNK resonančna struktura, ki vsebuje svoj jezik in se na svojski način odziva na elektromagnetne stimuluse iz okolice. (Poskus: posebej zakodirano elektromagnetno valovanje, poslano obolelim podganam je sprožilo regeneracijo poškodovanih endokrinih žlez. Z enakim postopkom so zavrli staranje človeških celic in celo vzbudili rast novih zob v odrasli osebi, ki so ji zobje na the mestih že izruvali!)

Q-Link deluje na principu, ki ga v fiziki poznamo kot “spodujevalna resonanca”. Prav tako, kot struna na violini, ki začne odzvanjati na zvok druge violine, Q-Link uravnovesi vaše biopolje in s tem pomaga k splošnemu boljšemu počutju in efektivnosti delovanja vašega organizma. Če to prevedemo v nekoliko bolj ezoterični jezik: s Q-Linom boste lažje dosegali univerzalno energijo ali prano ali Či in s tem izboljšali vašje počutje.

Zamislite si, da bi lahko torej s pravilnimi elektromagnetnimi impulzi oz “spodbujevalno resonančno tehnologijo” dosegli, da bi rastline bolje rasle, bile odporne na škodljivce ( brez strupov: herbicidov, pesticidov, fungicidov...), voda bi bila čistejša in bolj “živa”, materiali odpornejši, živali in človek bolj zdravi in srečnejši brez umetnih stimulansov, zdravil... Vse to obljublja nadaljni razvoj “spodbujevalne resonančne tehnologije”! Zato jo podprite in uživajte v njenih učinkih!
  Navodila za naročanje   Nakupovalni pogoji Info o: most-si d.o.o.      
Hrib 21, 4205 Preddvor  
Tel: 04 2555031 
GSM: 040 907 664, 040 852 049 
e-posta: info@most-si.com